[ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ]

Ανακαινίσεις Καταστημάτων

Στην Ergonpolis δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή στις ανακαινίσεις καταστημάτων.

Η ανακαίνιση ενός καταστήματος βοηθάει στη συνολική αισθητική και λειτουργικότητα του χώρου, στοιχεία που αποτελούν βασικούς παράγοντες στην επιτυχία και εξέλιξή του.

Ωστόσο, μια ανακαίνιση καταστήματος περιλαμβάνει πολλές διαδικασίες, οι οποίες χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Για το λόγο αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εμπιστευτείτε μια αξιόπιστη εταιρεία ανακαινίσεων.

Στην Ergonpolis, εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνουμε την ολική ανακαίνιση καταστημάτων ξεκινώντας από τη μελέτη του έργου μέχρι και την ολοκλήρωση του.

Η ομάδα μας θα δημιουργήσει για εσάς ένα μοναδικό χώρο, με φρέσκιες και σύγχρονες ιδέες, ποιοτικά υλικά και με τον καλύτερο χρόνο παράδοσης.

Ανακαινίσεις Καταστημάτων: Διαδικασία

Η διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

Βήμα 1: Επικοινωνία του πελάτη με την ομάδα μας.
Βήμα 2: Μελέτη, έλεγχος και καταγραφή του καταστήματος πριν αρχίσει ο σχεδιασμός του.
Βήμα 3: Καθορισμός του κόστους, λαμβάνοντας υπόψην το ποσό που επιθυμείτε να διαθέσετε.
Βήμα 4: Οικονομοτεχνική μελέτη και τρισδιάστατη απεικόνιση του χώρου.
Βήμα 5: Τέλος, επιλογή υλικών και έναρξη των εργασιών.

Στόχοι ανακαίνισης καταστημάτων
 1. Πρωταρχικός  μας στόχος είναι η καλύτερη αξιοποίηση του χώρου. Με την κατάλληλη ανανέωση αυτόματα διευκολύνεται η επικοινωνία και η διακίνηση των επιμέρους τμηματικών χώρων. Για παράδειγμα, ο χώρος εξυπηρέτησης πελατών με το εργαστήριο ή την αποθήκη.
 2. Βελτιώνεται η συνεργασία του προσωπικού με αποτέλεσμα να είναι πιο αποδοτικοί.
 3. Η δημιουργία ενός άνετου χώρου υποδοχής και εξυπηρέτησης πελατών.
 4. Αλλαγή της εξωτερικής όψης για τη μέγιστη προσέλκυση πελατών. Μια ανανεωμένη όψη έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των δυνητικών πελατών, οι οποίοι θα επισκέπτονται το εσωτερικό του καταστήματος και θα αντικρίζουν έναν σύγχρονο και λειτουργικό χώρο.
[ Το εργο σας σε 4 φασεις: ]

Φάσεις Έργου | Οι 4 φάσεις του έργου σας

 • 01
  Φάση 1η

  Έλεγχος και αδειοδότηση του έργου

 • 02
  Φάση 2η

  Σχεδιασμός και προετοιμασία του έργου

 • 03
  Φάση 3η

  Ολοκλήρωση κατασκευής του έργου

 • 04
  Φάση 4η

  Ποιοτικός έλεγχος και πρωτόκολλο παραλαβής