[ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ]

Ανακαίνιση Επαγγελματικών
Χώρων

Η ανακαίνιση επαγγελματικών χώρων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα τόσο για την επιτυχία του, όσο και για την απόδοση μια επιχείρησης.

Το εργασιακό περιβάλλον παίζει σημαντικό ρόλο στην ποιότητα ζωής των ατόμων, καθώς είναι το μέρος που περνάμε τις περισσότερες ώρες της ημέρας μας.

Είναι ευρέως διαδεδομένο, πως όταν οι εργαζόμενοι αισθάνονται όμορφα και άνετα στον εργασιακό τους χώρο γίνονται περισσότερο δημιουργικοί, συνεπώς και παραγωγικοί.

Στην ErgonPolis, αναλαμβάνουμε την ανακαίνιση επαγγελματικών χώρων, με στόχο να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε ένα σύγχρονο και ζεστό περιβάλλον, βασιζόμενοι στις νέες τάσεις και πάντα σύμφωνα με τις ανάγκες του χώρου εργασίας σας.

Η ανακαίνιση επαγγελματικών χώρων περιλαμβάνει τα εξής βήματα:
 1. Μελέτη και έλεγχος του χώρου: Εφόσον καταγράψουμε και συζητήσουμε από κοινού τις ανάγκες του χώρου αλλά και τις δικές σας προτιμήσεις, οι τεχνικοί της ομάδας μας αναλαμβάνουν να ετοιμάσουν την πρόταση για το χώρο σας.
 2. Σχεδιασμός του έργου:  Όταν η ομάδα καταλήξει στο σχέδιο του χώρου, συνέχεια έχει η τρισδιάστατη φωτορεαλιστική απεικόνισή του, ώστε να γίνουν και οι απαραίτητες προσαρμογές σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.
 3. Επιλογή των κατάλληλων υλικών: Στο σημείο αυτό ο ιδιοκτήτης καλείται να διαλέξει ανάμεσα σε μια πληθώρα υλικών που θα ανταποκρίνεται καλύτερα στην αισθητική και το όραμα του.
 4. Καθορισμός του συνολικού κόστους:  Εφόσον έχουμε καταλήξει στο εύρος των εργασιών και των υλικών, συνέχεια έχει συνολική κοστολόγηση του έργου. 
 5. Έκδοση άδειας.
[ Το εργο σας σε 4 φασεις: ]

Φάσεις Έργου | Οι 4 φάσεις του έργου σας

 • 01
  Φάση 1η

  Έλεγχος και αδειοδότηση του έργου

 • 02
  Φάση 2η

  Σχεδιασμός και προετοιμασία του έργου

 • 03
  Φάση 3η

  Ολοκλήρωση κατασκευής του έργου

 • 04
  Φάση 4η

  Ποιοτικός έλεγχος και πρωτόκολλο παραλαβής