[ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ]

Φάσεις ολοκλήρωσης έργου:
Οι 4 φάσεις του έργου σας

Ένα πετυχημένο project προϋποθέτει 4 απαραίτητες φάσεις ολοκλήρωσης έργου όπως:

 1. Αδειοδότηση. 
 2. Σχεδιασμός.
 3. Επιλογή των κατάλληλων υλικών & κατασκευή.
 4. Ποιοτικός έλεγχος.
Φάση 1η: Αδειδότηση

Για τη σωστή διεκπεραίωση του έργο σας εφαρμόζεται η ενδεδειγμένη και αξιόπιστη για εσάς οδός, μέσω της έκδοσης μιας εκ των τριών μορφών αδειοδότησης:

 • Ηλεκτρονικής Βεβαίωσης Μηχανικού
 • Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας
 • Οικοδομικής Άδειας

Ο χρόνος υλοποίησης της πρώτης φάσης εκτιμάται να έχει διάρκεια από δύο έως και εξήντα ημέρες, ανάλογα με το είδος και ύψος των εργασιών.

Η συγκεκριμένη φάση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και μερικές φορές χρονοβόρα. Για το λόγο αυτό, η έγκαιρη επικοινωνία μαζί μας για το ακίνητό σας θα σας κερδίσει πολύτιμο χρόνο.

Φάση 2η:  Σχεδιασμός 

Το project πρέπει να έχει τις μοναδικές, προσωπικές σας επιλογές.

Σε συνεργασία με την ομάδα της Ergonpolis, θα επιλέξετε από τα χρώματα, τα υλικά μέχρι τα σχέδια που εσείς επιθυμείτε. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η σωστή ολοκλήρωση του έργου.

Φάση 3η: Επιλογή των κατάλληλων υλικών & κατασκευή

Η επιλογή των κατάλληλων υλικών συνιστά μια διαδικασία που αφορά τόσο την αισθητική του χώρου σας όσο και την αντοχή των κατασκευών στο χρόνο. 

Η διαδικασία κατασκευής ξεκινάει εφόσον έχει ολοκληρωθεί η αδειοδότηση του έργου και έχουμε καταλήξει από κοινού στα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν. Οι δύο φάσεις διασφαλίζουν πως το έργο σας είναι νομικά και λειτουργικά κατοχυρωμένο.

Φάση 4η: Ποιοτικός έλεγος

Η ολοκλήρωση και παράδοση ενός έργου αποτελεί μια σημαντική και καθοριστική στιγμή για τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα σε εσάς και την ομάδα μας. Είναι η στιγμή κατά την οποία θα πρέπει έχουν εκπληρωθεί όλες σας οι προσδοκίες.

Πριν την παράδοση του νέου σας έργο, οι μηχανικοί μας διεξάγουν ενδελεχή ποιοτικό έλεγχο σύμφωνα με μια λίστα πολλαπλών προαπαιτούμενων. Εφόσον το έργο πληροί όλες τις προϋποθέσεις, τότε υπογράφεται και το πρωτόκολλο παράδοσης.

[ Το εργο σας σε 4 φασεις: ]

Φάσεις Έργου | Οι 4 φάσεις του έργου σας

 • 01
  Φάση 1: Έλεγχος και αδειοδότηση του έργου
 • 02
  Φάση 2: Σχεδιασμός και προετοιμασία του έργου
 • 03
  Φάση 3: Ολοκλήρωση κατασκευής του έργου
 • 04
  Φάση 4: ποιοτικός έλεγχος & πρωτόκολλο παραλαβής
Η πρώτη φάση συνίσταται στην εφαρμογή των απαραίτητων διαδικασιών αδειοδότησης για το έργο σας, μετά από έλεγχο ταυτότητας του ακινήτου και αυτοψία από το Τμήμα Μελετών της Ergonpolis​​.
Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει το σχεδιασμό του έργου σας, όπου σε συνεργασία με τους μηχανικούς και τους αρχιτέκτονες, θα ολοκληρώσετε τις επιλογές υλικών, χρωμάτων και σχεδίων.
Η τρίτη φάση περιλαμβάνει την κατασκευή του έργου. Για μέγιστο όφελος και όσο το δυνατόν λιγότερη ταλαιπωρία, είναι σημαντικό να έχουν ολοκληρωθεί αποτελεσματικά οι δύο πρώτες φάσεις του έργου, πριν την έναρξη της κατασκευής.
Η τέταρτη φάση περιλαμβάνει τον ποιοτικό έλεγχο του έργου και το πρωτόκολλο παραλαβής του.